Karosáreň / Lakovňa

V karosarni a lakovni naši vyškolení pracovníci vykonávajú

Všetky opravy a lakovacie práce na karosérii vozidiel vykonávame v súlade s technologickými postupmi výrobcu, pri dodržiavaní najvyšších kvalitatívnych štandardov a výhradne s využitím originálnych náhradných dielov.

V prípade poistnej udalosti poskytujeme poradenstvo, prípadne zabezpečíme vybavenie formalít súvisiacich s poistnou udalosťou (nahlásenie PU, obhliadka , doobhliadka, krycí list- platí pre bezobhliadkovú likvidáciu). Naša spoločnosť je partnerom poisťovní pri likvidácii poistných udalostí.

renault-services-rayure.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg
  • Opravy väčšieho poškodenia karosérií na rovnacím zariadenia Blackhawk
  • Lakovanie vodou riediteľnými farbami Standoxu s využitím počítačom riadenej prípravy farieb pre všetky značky vozidiel
  • Drobné opravy karosérií bez lakovania
  • Výmeny čelných skiel
  • Poradenstvo a pomoc klientovi pri rokovaniach s poisťovňou
  • Možnosť zapožičania náhradného vozidla
  • Kontakt na nás servisný tím
Predáváme vozidlá značiek